Start 9 mei 2022

De Molenstraat in het centrum van Haaksbergen wordt aangepast naar de eisen van de huidige tijd. Zo wordt regenwater in de grond geïnfiltreerd, komen er meer en andere bomen en planten, energiezuinige verlichting en aansluitend aan de Markt een sfeervol pleintje. De plannen voor de reconstructie van de straat zijn het afgelopen jaar ontwikkeld met een werkgroep bestaande uit onder andere centrumondernemers.

Neem een kijkje in de vernieuwde Molenstraat: Bekijk op YouTube

Klik hier om de werkzaamheden vanuit Infra Anacon te volgen

LAATSTE UPDATES

- 7 november // Start straatwerk Markt. De weekmarkt is deels verhuist naar de Hibbertsstraat. Op de Markt komt een groot infiltratie veld. Hiervoor zal eerst nog een gedeelte hemelwaterriool worden aangelegd alvorens te starten met het ontgraven van het infiltratieveld. De aanleg van het riool en het infiltratieveld zal zo’n 3 á 4 weken in beslag nemen. Nadien wordt er gestart met de voorbereidingen voor het straatwerk. Start straatwerk zal omstreeks week 45 (week van 7 november)zijn.

- 17 oktober // Start bestrating Molenstraat fase 2. Molenstraat (tussen Dr.Prinsstraat en De Markt) Het hemelwaterhoofdriool en hemelwaterafvoeren zijn inmiddels aangebracht en waar mogelijk afgekoppeld op het nieuwe hoofdriool. Medio week 40 zal in de Dr. Prinsstraat een tweetal boomvakken worden aangebracht voor de nog te planten bomen. De laatste infiltratie koffer wordt week 40 aangebracht waarna er een begin zal worden gemaakt met de voorbereidingen voor het straatwerk in week 41 (week van 10 oktober). Na deze werkzaamheden zal het straatwerk langs de gevels (winkels) worden aangebracht, aansluitend de parkeervakken en rijbaan. Hierdoor zijn winkeliers eerder per voet of fiets weer goed bereikbaar. De verwachting is met de bestrating werkzaamheden in week 42 (week van 17 oktober) te starten.

- 16 oktober // Molenstraat fase 1 open. De bestratingswerkzaamheden zijn ver gevorderd. De voetpaden en de parkeervakken zijn aangebracht. In de loop van week 40 wordt er gestart met het aanbrengen van de rijbaan. De planning is dat eind week 41 ook deze bestrating gereed is. Het verkeer zal dan weer doorgang hebben vanaf de Zeedijk naar Dr. Prinsstraat (Eénrichtingsverkeer).

- 5 oktober // Start van werkzaamheden plein voor Funniekids

- 1 september // FASE 2: Start van de werkzaamheden op de kruising dr. Prinsstraat en gedeelte tot Molenstraat 2.

- 24 t/m 31 augustus // Zeedijk tijdelijk afgesloten om markeringen en symbolen op de weg aan te brengen.

- 23 augustus // Hervatten van fase 1 Molenstraat, noodasfalt eraf en starten met het laatste proces van fase 1.

- 31 juli t/m 21 augustus bouwvak // Molenstraat is tijdelijk geasfalteerd, waardoor ondernemers in Molenstraat bereikbaar zijn.

- 29 juli // Werkzaamheden nutsbedrijven zijn afgerond. Zeedijk weer open.

- 28 juli // Extra brede asfaltbaan gelegd voor evenement Proef het Platteland en Forelrook wedstrijd

- 26 mei 2022 // Start campagne 'De Molenstraat is nog niet klaar, maar wij zijn wel bereikbaar!' Klik hier en maak kennis met alle ondernemers in de Molenstraat

-20 mei 2022 // Werkzaamheden worden hervat.

-18 mei 2022 // Werkzaamheden zijn sinds 13 mei gestaakt, door een zakelijk geschil tussen de gezamenlijke nutsbedrijven en de aannemer die de kabels en leidingen verlegt. De gemeente spant zich tot het uiterste in om de partijen tot elkaar te brengen, zodat de reconstructie van de straat zo snel mogelijk vervolgd wordt.

- 9 mei 2022 // Start fase 1 Eibergsestraat tot de kruising Molenstraat/dr. Prinsstraat.

- 2 mei 2022 // In de week van 2 mei worden de bestaande lichtmasten verwijderd en wordt er tijdelijke verlichting geplaatst. De bestaande lichtmasten worden voorzien van een nieuwe kleur (donkergrijs) en nieuwe led verlichting. En worden gedurende de werkzaamheden weer geplaatst als het straatwerk vordert.

- 26 april 2022 // PERSBERICHT 9 Mei start werkzaamheden LEES HIER

- 4 april 2022 // Bijeenkomst ondernemers Molenstraat

Tip je vrienden

facebook twitter