Madelon Kuijk

Centrummanager

Tussen de Haaksbergse Ondernemersvereniging (HOV) en de gemeente werkt onze centrummanager, Madelon Kuijk.

Centrummanager

Deze functie wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente en de HOV. Madelon fungeert als aanspreekpunt voor, en vertegenwoordiger van, de ondernemersbelangen bij de gemeente en andere instanties.

Takenpakket

  • Uitvoering monitoren Actieplan Centrum
  • Invulling winkelbestand
  • Co√∂rdinatie van diverse activiteiten en festiviteiten
  • Co√∂rdinatie nieuwe initiatieven

Daarnaast houdt de centrummanager zich bezig met de promotie van Haaksbergen als vestigingsplaats voor ondernemers en het signaleren en oplossen van knelpunten en behoeften bij ondernemers. De centrummanager is aanspreekbaar voor allerhande kwesties die voor ondernemers belangrijk zijn en zet zich in voor het stimuleren van het collectief optreden van ondernemers.

Tevens is Madelon het aanspreekpunt voor vragen als: Ik wil op zondag een speciaal koopevenement organiseren, kan dat?

De gemeente Haaksbergen kent een aantal ingangen waar u met deze en andere vragen terecht kunt. Allereerst is dat de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor meer specifieke vragen of specifiek gebonden aan uw (op te zetten) onderneming kunt u o.a. terecht bij Madelon Kuijk.

De centrummanager kan u informeren, adviseren en u zonodig wegwijs maken binnen de gemeente, u de weg wijzen naar de juiste afdeling en/of contactpersoon binnen de gemeente. Bij haar kunt u terecht met vragen over gemeentelijk beleid, over vergunningen.

contact