Nieuwsbrief

Nieuwsbrief: Subsidie Corona | Voedselbank | GAP

Geschreven door

Inge

Leestijd 4 minuten 1407 x bekeken

Het bestuur van de HOV wil u graag nog attenderen op drietal zaken:

Financile overheidssteun corona

Bent u een mkb'er of een zzp'er en heeft u omzetverlies door de coronacrisis, dan kunt u de tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 juni 2021. Horecagelegenheden die deze tegemoetkoming in kwartaal 4 van 2020 aanvragen, krijgen een opslag bovenop de TVL-subsidie. Non-food winkels (met maximaal 250 werknemers) die sinds 15 december 2020 verplicht zijn gesloten, kunnen ook aanspraak maken op deze tegemoetkoming en zij krijgen ook eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze eenmalige tegemoetkoming heet de voorraad gesloten detailhandel en is om te helpen met de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden. Deze tegemoetkoming is alleen voor kwartaal 4 van 2020 en voor ondernemers die als hoofdactiviteit non-food detailhandel hebben. U kunt deze bijdragen niet aanvragen, u krijgt de opslag automatisch als u de hierboven genoemde TVL-subsidie aanvraagt voor kwartaal 4 van 2020 en u voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden. Of u voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden verwijzen wij u naar de volgende internetsite: https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl/. Op deze site kunt u ook een proefberekening maken om te bezien op welke bedrag u recht heeft in geval u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Voedselbank Enschede-Haaksbergen

De voedselbank Enschede-Haaksbergen vraagt uw medewerking. Traditioneel organiseren zij bij deelnemende supermarkten de inzameling van houdbaar voedsel. Middels de uitgifte van flyers vragen onze vrijwilligers of consumenten een houdbaar product willen doneren aan de Voedselbank. Dit levert ruim 1250 volle kratten met voedsel op. Vanwege Corona kan de voedselbank dit jaar geen vrijwilligers inzetten op de winkelvloer. En zonder aandacht geen opbrengst. Toch heeft de Voedselbank voedsel en geld nodig om de wekelijkse pakketten te kunnen samenstellen voor haar cliënten (wekelijks ruim 1200 mondjes). Daarom zijn zij inmiddels gestart met een donatie actie via een QR-code. (doneer een € 1,--). Wellicht heeft u via de huis aan huis bladen, Tubantia en social media kanalen inmiddels kennis genomen van deze actie. Ook Radio 538 heeft uitgebreid aandacht besteed aan de Voedselbanken. De Voedselbank vraag ook uw medewerking en wel middels plaatsing van bijgevoegde poster op uw winkelruit of deur. Op deze manier hopen zij nog geld op te halen voor hun actie.

Voedselbank Poster

GAP

Zoals u wellicht al in de media heeft gelezen, gaat Haaksbergen een tijdelijke invulling krijgen voor Het Gat in de Markt; The GAP! Tegelijkertijd wordt het braakliggende stuk grond van destijds De Bron meegenomen. Al jaren zijn deze terreinen een doorn in het oog van veel mensen. Werkgroep The GAP wil daar op een positieve manier iets aan veranderen. En daarmee Haaksbergen een leefbaarder – groener – centrum geven. The Gap heeft een team van specialisten geformeerd die allen vanuit hun eigen werkgebied meekijken en meewerken aan dit project. De bedoeling is om een sportief belevingspark te creëren waar iedereen uit Haaksbergen welkom is. De basis werd gelegd voor de jongeren uit Haaksbergen, omdat er voor hen onvoldoende ruimte is om samen te komen en met elkaar in contact te zijn. Er komen: een voetbalveld, NERF-parcours, Graffiti-walls (opgenomen in het NERF-parcours), bootcamptoestellen, sporttoestellen, bankjes, vuilnisbakken, groen, verlichting, kortom… voor een heel breed publiek een leuke nieuwe plek om samen te komen. Ook wordt er gedacht aan mindervalide mensen. Bijgaand treft u aan informatie die het HOV bestuur heeft ontvangen van The GAP en ter informatie wordt deze aan u toegezonden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het plan dan kunt u terecht bij mw. Tanja Lammers. Zij is de coördinator in deze en zij is bereikbaar per e-mail: .

Tijdelijk invulling Gat in de Markt

Persbericht: The Gap

Tot zover. Tenslotte wensen wij u en uw familie een fijne jaarwisseling en tot ziens in 2021!

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Deel dit artikel met vrienden

Inge

Meer verhalen uit Haaksbergen Ondernemers

  1. Winter Wonder Event

    Winter Wonder Event

    Geschreven door Centrummanagement
  2. Uitbreiding winkeltijden

  3. Weekmarkt verhuist tijdelijk

  4. Special Vrijdag

Tip je vrienden

facebook twitter